Biblija u našem vremenu


"Tajna sedam zvezda koje si video na desnici mojoj, i sedam svećnjaka zlatnih: sedam zvezda jesu anđeli sedam crkava; i sedam svećnjaka koje si video jesu sedam crkava."
Otkrivenje 1:20

"U danima glasa 7.-og anđela dovršiće se tajna Božija kako je to obećao slugama svojim prorocima."
Otkrivenje 10:7

"I anđelu crkve u Laodikiji napiši: ovo govori Amin, verni i istiniti svedok, početak stvorenja Božijeg:"
Otkrivenje 3:14

"Evo, ja ću vam poslati Iliju proroka pre nego dođe veliki i strašni dan Gospodnji; I on će obratiti srce otaca k sinovima, i srce sinova k ocima njihovim, da ne dođem i zatrem zemlju." Malahija 4:5-6

"Nego će biti jedan dan, koji je poznat Gospodu, neće biti dan i noć, jer će i uveče biti svetlost."
Zaharija 14:7


Ed Byskal - Ja sam svedok
(Svedočanstvo o William Branhamu)

Video i streaming


Prenos službi uživo subotom u 17h Ed Byskal - Poraženo kraljevstvoEd Byskal - Poraženo kraljevstvo Gary Walker - Svedočanstvo brata Garyja WalkeraSvedočanstvo brata Gary Walker-a

Više video propovedi